11

The Star Inn

Nearest address*
Liverton
Newton Abbot
Devon TQ12 6EZ
UK

*GoogleMaps may generate inaccurate addresses.
Always view map pin for exact location.

01626 821376

Description

The Star Inn at Liverton on the edge of Dartmoor welcomes families and has a large beer garden with play area.

Fun for

Type of play area and facilities

Recommend this

Liberty, aajdhk.com

09 Jun 2016

//பாப்பாà®° நாய்களுக்கு பெà®°ியாà®°் பேà®° கேட்டாலே பேதி à®29š3009;டுà®™&#30ª1;க&#300&;துல்ல.//à®#à®°ியாகச் சொன்னீà®°்கள் பகுத்தறிவு. இந்த அளவுக்கு புரட்டிப் பேசுகிà®±ாà®°்களே! தந்தை பெà®°ியாà®°் கோபப்பட்டால் கூட "வெà®™்காயம்" என்à®± வாà®°்த்தையைத்தான் உபயோகிப்பாà®°். பாலா போன்றவர்கள் தந்தை பெà®°ியாà®°ைப்பற்à®±ி தவறான தகவல்களை பதிவு செய்வதற்காகவே கூப்பாடு போடுà®®் ஆரியக் கூட்டம் தான்.

Add a new place to play!

If you have found a great spot please let us know

Add a place

Report inaccurate information

If you have found any of the information is incorrect or out of date please let us know

Submit Comment
X
- Enter Your Location -
- or -